The Words

Uzun yıllar ara vermiştim yazmaya, ta ki bu filme kadar.

Birden yüzünüze soğuk bir su serpilir de bir anda kendinize gelirsiniz ya öyle bir duygu yeşerdi içimde. Bu duyguyu yeşerten ise filmde kelimelerin gücünün insan hayatına etkisini ve değerini görmek oldu. Acısıyla tatlısıyla her birimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Yaşadığımız bu hayatların izlerini kelimelere dökmek, bakış açılarımızı ortak bir dile dönüştürmek hayatları ve yaşanmışlıkları ölümsüz kılabiliyor…

Voip Server | Voip Client

Voip Server:

import pyaudio
import socket
import sys

# Atamalar
chunk = 1024
p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(format = pyaudio.paInt16,
channels = 1,
rate = 10240,
output = True)

# Socket Tanimlamalari
host = ”
port = 50000
backlog = 5
size = 1024
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((host,port))
s.listen(backlog)

client, address = s.accept()

# Ana Fonksiyon
while 1:
data = client.recv(size)
if data:
# ses datasi yaziliyor
stream.write(data) # ses datasi stream a yaziliyor
client.send(‘ACK’) # ACK iletiliyor

client.close()
stream.close()
p.terminate()

Voip Client:

import pyaudio
import socket
import sys
import time

# Atamalar
chunk = 1024
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 1
RATE = 10240

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(format = FORMAT,
channels = CHANNELS,
rate = RATE,
input = True,
frames_per_buffer = chunk)

# Socket Tanimlamalari
host = ‘localhost’
port = 50000
size = 1024
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((host,port))

# Ana Fonksiyon
while 1:
data = stream.read(chunk)
s.send(data)
s.recv(size)

s.close()
stream.close()
p.terminate()

Ses Kaydı – Python

#!/usr/bin/python
import pyaudio
import wave

CHUNK = 1024
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 2
RATE = 44100
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = “seskayit.wav”

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
frames_per_buffer=CHUNK)

print(“* kayit ediyor”)

frames = []

for i in range(0, int(RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)

print(“* kayit tamamlandi”)

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, ‘wb’)
wf.setnchannels(CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(FORMAT))
wf.setframerate(RATE)
wf.writeframes(b”.join(frames))
wf.close()

Eğitim

Halil Cibran kimdir?

Lübnan asıllı ABD’li ressam, şair ve filozof.Cibran, 1883 yılında Lübnan’da doğdu. Eserleri ve düşünceleri dünya üzerinde geniş yankı uyandırdı. Şiirleri yirmiden fazla dile çevrilmiş olan Cibran aynı zamanda başarılı bir ressam idi. Resimlerinin bazıları günümüzde dünyanın birçok şehrinde sergilenmektedir.Yaşamının yaklaşık son yirmi yılını ABD’de geçiren yazar, ölümüne kadar kaldığı bu ülkede eserlerini İngilizce yazmıştır.

 Eğitim Şiirinden…

Sonra bir ögretmen, “Bize egitimden bahset.” dedi.Ve o cevap verdi:

 “Hiç kimse size, içinizdeki bilginin safaginda halen
yari uykuda olandan bir zerre fazlasini açiklayamaz.

Takipçileri arasinda mabedin gölgesinde
yürüyen bir ögretmen, size bilgeligini degil
sadece inancini ve sevgisini verebilir.

Eger gerçek bir bilgeyse,
bilgeliginin evine davet etmek yerine,
sizi kendi aklinizin esigine dogru yönlendirir.

Bir astronomi bilgini,
size uzayla ilgili anlayisindan bahsedebilir
ama anlayisini size veremez.

Bir müzisyen her yerde var olan ritimlerle
bir sarki söyleyebilir; ancak ne ritmi yakalayan kulagi,
ne de onu ekolayan sesi size sunabilir.

Ve semboller ilminde usta biri,
size simgesel alanlardan söz eder,
ama sizi oralara tasiyamaz.

Çünkü bir kisinin sahip oldugu ilham,
kanatlarini baska birine ödünç veremez.

Ve nasil herbiriniz Tanri’nin bilgisinde özgün
bir yere sahipseniz, sizin de Tanri’yi kayrayisiniz
ve dünyayi anlayisiniz tek basiniza ve size özel olacaktir.”

Halil Cibran