The Words

Uzun yıllar ara vermiştim yazmaya, ta ki bu filme kadar.

Birden yüzünüze soğuk bir su serpilir de bir anda kendinize gelirsiniz ya öyle bir duygu yeşerdi içimde. Bu duyguyu yeşerten ise filmde kelimelerin gücünün insan hayatına etkisini ve değerini görmek oldu. Acısıyla tatlısıyla her birimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Yaşadığımız bu hayatların izlerini kelimelere dökmek, bakış açılarımızı ortak bir dile dönüştürmek hayatları ve yaşanmışlıkları ölümsüz kılabiliyor…

Voip Server | Voip Client

Voip Server:

import pyaudio
import socket
import sys

# Atamalar
chunk = 1024
p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(format = pyaudio.paInt16,
channels = 1,
rate = 10240,
output = True)

# Socket Tanimlamalari
host = ”
port = 50000
backlog = 5
size = 1024
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((host,port))
s.listen(backlog)

client, address = s.accept()

# Ana Fonksiyon
while 1:
data = client.recv(size)
if data:
# ses datasi yaziliyor
stream.write(data) # ses datasi stream a yaziliyor
client.send(‘ACK’) # ACK iletiliyor

client.close()
stream.close()
p.terminate()

Voip Client:

import pyaudio
import socket
import sys
import time

# Atamalar
chunk = 1024
FORMAT = pyaudio.paInt16
CHANNELS = 1
RATE = 10240

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(format = FORMAT,
channels = CHANNELS,
rate = RATE,
input = True,
frames_per_buffer = chunk)

# Socket Tanimlamalari
host = ‘localhost’
port = 50000
size = 1024
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((host,port))

# Ana Fonksiyon
while 1:
data = stream.read(chunk)
s.send(data)
s.recv(size)

s.close()
stream.close()
p.terminate()